Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθατε!

Σας καλώς ορίζουμε στο διαδικτυακό αναγνωστήριο της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Σε αυτήν την διαδικτυακή σελίδα θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την έντυπη διαδρομή αναρχικού λόγου και πρακτικών, η οποία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2002. Πρόκειται για μία εκδοτική αναρχική προσπάθεια η οποία, από τότε και μέχρι σήμερα, παρίσταται σε μηνιαία βάση. Θεωρούμε ότι, με την ευκαιρία της παρουσιάσεως του διαδικτυακού αναγνωστηρίου, μας δίνεται μία επί πλέον ευκαιρία να διατυπωθούν απόψεις σχετικά με την εντύπωση ιδεών, λόγου και πρακτικών (τα οποία οφείλουν να αποτελούν κάτι το ενιαίο) και να γίνουν ορισμένου τύπου εκτιμήσεις και επισημάνσεις.

Ανέκαθεν θεωρούσαμε πως η έκφραση και η καταγραφή του αναρχικού λόγου, των απόψεων και των πρακτικών είναι από τα σημαντικότερα έργα με τα οποία θα πρέπει να ασχολούνται οι αναρχικοί. Αναφέρουμε τους τρεις κυριώτερους λόγους.

Ο πρώτος αφορά την δυνατότητα επεξεργασίας, αναλύσεως και κατανοήσεως των όσων έχουν κατατεθεί εγγράφως, από ευρύτερο αριθμό ατόμων, ούτως ώστε να διαπιστώνονται λάθη και ατέλειες, ασυνείδητες ή εγνωσμένες παραλείψεις ή παραμορφώσεις ιδεών και συμβάντων κ.ο.κ.

Ο δεύτερος –και επίσης σημαντικός– είναι ότι τα γραπτά μένουν ενώ τα λόγια πετούν και χάνονται μέσα στο αρχιπέλαγος των ανεπεξέργαστων ήχων και θα είναι ευτυχής η στιγμή κατά την οποίαν θα μπορέσουν να επαναληφθούν εις άλλον τόπον και χρόνον, ώστε να δοθεί άλλη μία ευκαιρία γραπτής εντυπώσεώς τους. Αυτές οι ευκαιρίες υπάρχουν και εμφανίζονται κατά καιρούς, επειδή οι ιδέες δεν χάνονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μας διαφεύγει η δυνατότητα να συλληφθούν, να διατυπωθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Αλλά, και στις περιπτώσεις «συλλήψεως» δεν γίνεται κατορθωτό να διατυπωθούν, πάντοτε, με ορθόν τρόπον, δεδομένου ότι παρεμβάλλονται διάφορες υποκειμενικές επιθυμίες. διαθέσεις και αντιλήψεις. Ακολουθεί μία διεργασία επαναδιατυπώσεώς τους η οποία άλλοτε γίνεται συνειδητά και άλλοτε προέρχεται από διάφορα ερεθίσματα. Αυτός είναι και ο λόγος των διαφόρων ιδεολογικών αναθεωρήσεων, από τις οποίες άλλες μεν έρχονται να  προσθέσουν, άλλες να αφαιρέσουν και άλλες να συνθέσουν τα όσα δεν ήταν δυνατόν να συντεθούν.

Ο τρίτος αφορά την ιστορία, δηλαδή την απόκτηση γνώσεων για όσα προηγήθησαν τόσον σε επίπεδο ενεργειών όσον και στον τομέα των απόψεων και ιδεών.

Προβαίνοντες στην διαδικτυακή παρουσίαση της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ θεωρούμε ότι θα διευκολυνθεί η κατανόησις και η εξέλιξις απόψεων και θεωρήσεων, οι οποίες χωρίζονται σε γενικές γραμμές σε τρεις περιόδους, συμφώνως και προς την αρχή που διέπει κάθε ζώσα ύπαρξη.

Την πρώτη θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε «ανάμεικτη», λαμβανομένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκλίσεως διαφόρων απόψεων.

Η δεύτερη αφορά την διεργασία αναπροσανατολισμού, η δε τρίτη είναι αυτή που διανύουμε αυτή την χρονική περίοδο, η οποία τείνει προς καταστάλαξιν.

Για την ιστορία των συμμετασχόντων ομάδων και ατόμων παραπέμπουμε στις υπάρχουσες υπογραφές κάτωθι των κειμένων. Για την παρούσα συμμετοχή, εκτός από συντρόφους και συντρόφισσες που συμβάλλουν με μεταφράσεις και κείμενα, χρειάζεται να αναφέρουμε πως τον Κύκλο Σύνταξης της εφημερίδος συναπαρτίζουν ο Αναρχικός Πυρήνας Χαλκίδας, οι σύντροφοι για την Αναρχική απελευθερωτική δράση και η Συσπείρωση Αναρχικών.