ΤΑΞΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Εισαγωγικό κείμενο

Η συγγραφή του βιβλίου, το οποίο αποτελείται από πέντε μέρη, έγινε από την Συσπείρωση Αναρχικών.

Ορισμένα από τα θέματα τα οποία  περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι η σχέση της αναρχικής θεώρησης με την θεωρία της ταξικής πάλης, το κατά πόσον μπορεί να εδραιωθεί μία απελευθερωτική προοπτική με την συγκρότηση μίας τάξης και ποιος είναι ο ρόλος αυτής μέσα στον κοινωνικό ανταγωνισμό.

Επίσης, τί ακριβώς εννοείται με την αναφορά στην αταξική κοινωνία; Ποια αποτελέσματα μπορούν να επέλθουν ως συνέπεια του ταξικού πολέμου; Κάτω από ποιες υπαρκτές συνθήκες και ουσιαστικές προϋποθέσεις μπορεί να σταθεί μία κατ’ ουσίαν απελευθερωτική διεργασία και πρακτική;

Στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Σε αυτό το δοκίμιο ασχολούμαστε με μία κατάσταση που απασχολεί για εκατονταετίες τη σκέψη και τη δράση εκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη. Πρόκειται για μία εκκρεμότητα που αφορά το ζήτημα της τάξης και της εξουσίας, την μεταξύ τους σχέση, αλλά κυρίως την επίδραση που ασκούν στον κοινωνικό χώρο. Χρειάζεται, κατά την γνώμη μας, η κατανόηση και η αντιμετώπιση του κατασταλάγματος μίας πορείας χιλιετιών και η δημιουργική ανάδειξη εκείνων των ριζικών ιδεών και σκέψεων που θα δώσουν, μέσα από μία ουσιαστική διεργασία και δράση, την λύση. Δεν χρειάζεται να διατυπώσουμε το αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή η Τάξη, η Εξουσία και ο Κοινωνικός ανταγωνισμός διατηρούν την επικαιρότητά τους και φέρνουν τους ανθρώπους στη θέση να επιζητήσουν ξανά και ξανά με καθαρή και αδέσμευτη σκέψη την επαναφορά των διερευνώμενων στην θέση που τους ταιριάζει. Αυτή η θέση μπορεί να είναι ο θρόνος στην κορυφή του Ολύμπου ή τα τρίσβαθα των υπονόμων της ιστορίας και η λήθη…

…Ας μη θεωρηθεί ότι αυτή η έκδοση θα δώση λύσεις και απαντήσεις, επειδή απλά αποτελεί μία μικρή συνεισφορά προς μία τέτοια κατεύθυνση. Μία συνεισφορά στην διερεύνηση, ανάλυση και κατανόηση που θα δώση την δυνατότητα σε πραγματικά λειτουργικές κατευθύνσεις και επομένως σε απαντήσεις που θα επιφέρουν σκέψεις, κινήσεις και προσανατολισμούς, ώστε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μία πραγματικότητα ελεύθερη και ανεξούσια».

Επισκόπησις

Visited 2773 times , 1 Visits today