Ρωσσία 1917. Από την θύελλα στην καταχνιά

Εισαγωγικό κείμενο

Σὲ αὐτὴν τὴν ἔκδοσι γίνεται μία προσέγγισις τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Φεβρουαρίου 1917 και τῶν γεγονότων τὰ ὁποῖα ἐπακολούθησαν, μέσα ἀπὸ τὴν ὁπτικὴ τῆς προσπάθειας ἀναδιοργανώσεως τῆς ρωσσικῆς Τάξεως, κάτι τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ συνάρτησι μὲ τὴν ἀνασυγκρότησι τοῦ κράτους, τῆς οἰκονομίας, τῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἀναπροσαρμογὴ τοῦ κοινωνικοῦ χώρου στὶς κατευθύνσεις ποὺ θὰ προσδιορίζονταν. […]

Μὲ τὴν βεβαιότητα πὼς ἡ ἀνθρωπότητα θὰ μπορέσει νὰ ἀπε λευθερωθεῖ ἐφ’ ὅσον ξεπεράσει ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὶς ἐξουσιαστικὲς ἰδεολογίες, τὰ ἰδεολογήματα, τὴν πολιτικὴ καὶ ὅσους τὴν ἀσκοῦν, τὴν ἐθελοδουλεία, τὴν μισαλλοδοξία καὶ τὸν φανατισμὸ, ἐλπίζουμε ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν ἔκδοσι θὰ ἐνισχυθοῦν οἱ προσπάθειες και οἱ δυνατότητες ὅσων δροῦν καὶ σκέπτονται μὲ ἐλεύθερο καὶ δημιουργικὸ τρόπο.

 

Επισκόπησις

Visited 2541 times , 1 Visits today