Η ιστορία των συγκροτημάτων PUNK, HARD CORE και άλλων σχημάτων

Published Date: 20 Ιουνίου, 2024

Εισαγωγικό κείμενο

Η έκδοσις αυτή, αφορά την ιστορία των συγκροτημάτων PUNK, HARD CORE και άλλων σχημάτων, στον ελλαδικό χώρο, από το 1980 έως το 2000.

Το υλικό συγκεντρώθηκε ως μία όσον το δυνατόν διεξοδικότερη καταγραφή των σχημάτων, που θέλησαν να δραστηριοποιηθούν μέσα από το στίχο ή και με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις για κοινωνικά θέματα (εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε κοινωνικούς αγωνιστές, εκδηλώσεις ενάντια στο στρατό, αντιφασιστικές, ενάντια στη κρατική καταστολή κ.λπ.).

Οι παραλείψεις, που σίγουρα υπάρχουν, οφείλονται στο μεγάλο χρονικό διάστημα που επιδιώχθηκε να καλυφθεί, αλλά και στην απουσία προηγούμενης αναλυτικής καταγραφής.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από πολλές πηγές, προσωπικές συνεντεύξεις και διάφορα αρχεία. Αναλυτικά αναφέρουμε:

Τα Ροκ Ημερολόγια του Γιώργου Τουρκοβασίλη, εκδόσεις Οδυσσέας, 1984, υλικό από την Αναρχική Αρχειοθήκη και κυρίως Φανζίν.

Πρώτη έκδοσις: Αναρχική Αρχειοθήκη, (2005).

Δευτέρα έκδοσις: Αναρχική Αρχειοθήκη, (2008).

Επισκόπησις

Visited 2558 times , 2 Visits today